You are here

Om Kildegården

Kildegården er Roskildes kraftcenter for en lang række forskellige aktiviteter indenfor idræt, kultur og fritid.

Kildegården, som er placeret på Roskildes gamle kaserne, har fleksible inde-og udearealer der har til formål at forene undervisning, foreningsaktiviteter og udeliv på nye måder.

På Kildegården kan du møde et bredt spektrum af aktiviteter, og blive inspireret til nye interesser, hvad end det er inden for idræt/bevægelse, musik, kunst m.m.

Udfoldelse er fællesnævneren for aktiviteterne på Kildegården. Der skal være plads til, at du kan dyrke et bredt spektre af interesser, se nye muligheder og deltage i mange forskellige interessefællesskaber.  

Kildegården er en oase (blandt andet) for skolebørn, studerende, idrætsudøvere, aftenskolekursister, musikudøvere, foreningsfolk og alle andre borgere, som møder op til inspirerende arrangementer og aktiviteter.

Kildegården tiltrækker også nysgerrige borgere. Derfor tilbyder Kildegården løbende drop-in tilbud i de forskellige huse. Hold dig opdateret med drop-in tilbud og andre arrangementer på forsiden.

Rigtig god fornøjelse!

Læs mere om

 • Vision

  Vores overordnede vision er: at der skal tages udgangspunkt i behov frem for lokaliteter, så faciliteterne i videst muligt omfang stilles til rådighed for et fællesskab af brugere og ikke begrænses til den enkelte forening. Faciliteterne er indrettet med fleksibilitet for øje, så de kan benyttes til forskellige funktioner i løbet af dagen, og i højere grad er fleksible overfor fremtidige ændringer og behov.

  Vores vision er også: at skabe rum for at brugere kan mødes på tværs af foreninger og tilhørsforhold, både i hverdagen og i forbindelse med særlige arrangementer.

  På Kildegården har vi alle respekt for forskellige ambitionsniveauer og for særlige behov.

  Vi inddrager løbende brugere og foreninger i udviklingen og driften af ude- og inde faciliteter gennem et brugerråd.   

 • Værdier

  Kildegården bygger på tre værdier: mangfoldighed, fleksibilitet og fællesskab.

  Mangfoldighed: Plads til forskelligartede aktiviteter både med hensyn til indhold, fokus og intensitet. Respekt for alle uafhængig af alder, aktivitetsniveau, særlige behov, m.v. 

  Fleksibilitet: Optimal udnyttelse af faciliteter til forskellige brugere henover dagen via. en fleksibel indretning af møde-, undervisnings- og faglokaler, udearealer til organiserede og selvorganiserede aktiviteter.

  Fællesskab: Forskellige brugere med samme behov og interesser kan mødes via. sport, musik, værksteder m.m.  

Senest opdateret

30.04.2019